Вести

Почели радови у делу Горанске улице

Почели су радови на изградњи дела улице Горанске у Алексинцу. У уговореној фази радиће се атмосферска канализацијиа и асфалтирање улице са постављањем ивичњака у дужини од око 150м. Радове изводи Ангрус д.о.о из Ниша. Вредност уговорених радова је 5.829.129,80 динара без ПДВ-а, а рок за завршетак радова је 60 календарских дана.
Након решавања правно-имовинских односа, редиће се и остали делови улице.